Możliwe powikłania

Jeszcze 70 lat temu, przed II wojną światową płonica uchodziła za najbardziej powszechną chorobę wieku dziecięcego. Zatrważająca śmiertelność (aż 25%!) wynikała z braku terapii antybiotykami i z licznych powikłań choroby. Dzisiaj, szkarlatyna nie jest już chorobą aż tak groźną. Nie oznacza to jednak, że należy ją lekceważyć. Tym bardziej – nie wolno ignorować widma możliwych do wystąpienia powikłań, które potrafią niekiedy przyjąć naprawdę dramatyczną i groźną dla zdrowia postać.

O wystąpieniu powikłań decyduje przede wszystkim sposób leczenia płonicy. Szkarlatyna właściwie i szybko zdiagnozowana, a później – zwalczana przy pomocy terapii antybiotykami nie jest groźna. W przypadku wdrożenia błędnego leczenia (lub nieleczenia szkarlatyny w ogóle), należy liczyć się z możliwością wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia następstw.

Powikłania po szkarlatynie – ze statystycznego punktu widzenia – to rzadkość. Nie oznacza to jednak, że nie należy ich się bać. Tym bardziej właśnie – dobrze jest się im przyjrzeć z bliska.

Następstwa płonicy dzieli się na wczesne i późne. W tej pierwszej grupie umieszcza się powikłania o różnej lokalizacji, występujące zwykle w chwilę po przechorowaniu szkarlatyny i przyjmujące ostry przebieg. Nierzadkim powikłaniem po szkarlatynie jest – wynikające głównie z przebytego podczas płonicy zapalenia gardła –  ropne zapalenie węzłów chłonnych, w którym może dochodzić do tworzenia się przetok. Kolejnym, charakterystycznym dla szkarlatyny powikłaniem jest bolesne i powodujące wysoki dyskomfort zapalenie ucha środkowego (schorzenie nierzadko przyjmujące postać przewlekłą).

Powikłaniem występującym najczęściej jest ostre kłębuszkowe zapalenie nerek i paciorkowcowe zapalenie stawów, które u noworodków rozwinąć się może do bardzo groźnego zapalenia kości.

Do grupy powikłań późnych zaliczyć należy natomiast gorączkę reumatyczną, która doprowadzić może do wystąpienia u chorego groźnych, nabytych wad serca.

Do następstw równie niebezpiecznych, ale występujących bardzo rzadko dodać należy też zapalenie wsierdzia, zapalenie powięzi, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zespół wstrząsu toksycznego, bakteriemię, zapalenie płuc, zapalenie szyjnych węzłów chłonnych, występujące u dzieci zapalenie skóry odbytu czy pląsawicę Sydenhama.

© 2013 e-Szkarlatyna.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

| Polityka prywatności | Kontakt |